Προσωπικές
 

Ιδιόχειρη αφιέρωση του λόγιου ,ποιητή ιστορικού και συνεργάτη του ''Βήματος'' Νύσση Μεσσηνέζη στο Φάνη Ζουρόπουλο, το 1976.