Προσωπικές
 

Μεγάλη συγκέντρωση το 1982 με αίτημα την κατασκευή νέου σύγχρονου νοσοκομείου στην πόλη.....Ανταπόκριση του Φάνη Ζουρόπουλου σε Αθηναϊκή εφημερίδα που προβάλει πρωτοσέλιδα το θέμα.....