Προσωπικές
 

Οι δυο πρόεδροι της Ε.Ε.Δ Φάνης Ζουρόπουλος και Θανάσης Παπανδρόπουλος  με τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος Απ. Κατσιφάρα.