Πολιτική
 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΠΛΕΟΝ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 .