Πολιτική
 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΒΗΜΑ.Αθριο. Εκδήλωση για τα 20 χρόνια του ''Βήματος της Αιγιάλειας'' στο Αίθριο του Αρχαιολογικού. Παπαγεωργοπουλος, Πάγκαλος, Παπαγιαννάκης και Θεοδωρακοπουλος, Ζουρόπουλος.