Πολιτική
 

Δημοτικές εκλογές του 2002. Ο υποψήφιος  Δήμαρχος Γ. Περπής ομιλεί στους φίλους του από το εκλογικό του κέντρο, Μητροπόλεως και Α. Λόντου γωνία]