Πολιτική
 

Μάρτιος 2009 ... Κηδεία  του Δημάρχου Λελου Σιαβελη στην Φανερωμένη.