Πολιτική
 

Κωνσταντίνος Καραμανλής στην οδό Βασ. Σοφίας καθοδόν προς την Βουλή, υπουργός Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Α. Παπάγου.