Πολιτική
 

Φεβρουάριος του 1973....Η πρώτη κατάληψη της Νομικής από τους φοιτητές..