Πολιτική
 

Γ. Βασιλειάδης, Γρ. Σολωμός, Αμβρόσιος, Στραφείμ και άλλοι επίσκοποι, σε εκδήλωση ενώ τους προσφωνεί ο Δήμαρχος  Λέλος Σιαβελής.