Καθημερινότητα
 

Είδηση  του ''Νεολόγου'' της Πάτρας  του 1960....