Πολιτική
 

Γεώργιος και Ανδρέας Παπανδρέου το 1962, την εποχή του Ανενδότου στο ιστορικό μπαλκόνι του ξενοδοχείου ''Σπλέντιτ'' στην πλατεία Αγίας Λαύρας