Πολιτική
 

Εορτή της Πανάγιας Τρυπητής στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Από αριστερά. Πανταζής, νομάρχης Αχαΐας, Σαλαμαλίκης βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Σολωμός βουλευτής ΠΑΣΟΚ ,Σιαβελής Δήμαρχος. Πίσω διακρίνονται δυο από τα παλιά κτίρια πριν κατεδαφιστούν.