Πολιτική
 

Ο υπουργός Σταύρος Μπένος  επισκέπτεται το ΚΕΠ Αγίου μετά τα εγκαίνια του