Πολιτική
 

Γιώργος Παπανδρέου έξω από το Δημαρχείο την ημέρα του σεισμού του 1995.. Δίπλα ο υφυπουργός Δημ. Έργων Γ. Τσακλίδης.