Πολιτική
 

Ιούλιος 1995 στο λυόμενο που στεγάζεται το Δημαρχείο Αίγιου, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κώστας  Λαλιώτης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κώστας Γείτονας, ο υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Γεωργακόπουλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Κίμων Κουλούρης, ήρθαν στο Αίγιο με σκοπό την εκπόνηση σχεδιασμού  μετά το μεγάλο σεισμό του Ιουνίου.