Πολιτική
 

Ν. Νικολόπουλος, Γ. Βασιλειάδης στο Δημαρχείο Αιγίου