Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η ΒΙΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑ Σ. ΜΠΟΜΠΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΥΠΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1950.Συμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσαν, ο Σ. Μπομποκος ήταν μεγαλοκτηματίας με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο κίτρων.