Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1900.