Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ τα πρώτα χρόνια της λειτουργιάς του. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1895 και το 1896 άρχισε να λειτούργει. Πριν γίνει το νοσοκομείο στην περιοχή λειτουργούσε το Δημοτικό Νεκροταφείο.