Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΕΡΓΑ για την διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου μεταξύ 1874-1880. Η Πελοπόννησος αποκτά και οδική σύνδεση με την Αττική.