Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ στο Αίγιο λειτουργούσε Σχολαρχείο, Διευθυντής του οποίου ήταν ο Ευστάθιος Παλαμάς από το Μεσολόγγι,πρόγονος του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά. Σε αυτό το σχολειό έμαθε τα πρώτα γράμματα και ο Ανδρέας Λόντος ,που συμπλήρωσε αργότερα τις γνώσεις του με ιδιαίτερα μαθήματα από ξένους δάσκαλους μια και η οικογένεια του ,σαν Κοτζαμπάσηδες, διέθετε πολλά χρήματα. Αργότερα ο Λόντος πήγε για λίγο και στην Κωνσταντινούπολη [ όπου έκανε κάτι σαν μεταπτυχιακό..] Συμφώνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν,το Σχολαρχείο λειτούργησε ένα διάστημα στην ιστορική Μονή Ταξιαρχών [φωτο].Στο Σχολαρχείο Αιγίου φοίτησε ,μετά από πολλά χρόνια [λειτουργούσε μέχρι το 1920] και ο Γιάννης Σκαρίμπας που καταγόταν από το χωριό Αγία Ευθυμία Δωρίδας και η οικογένεια του μετακόμισε για ένα διάστημα στο Αίγιο.