Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τέλη Οκτωβρίου του 1944. Βρετανοί στρατιώτες στην οδό Πανεπιστημίου, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση των Γερμανών και λίγο πριν τον άγριο Δεκέμβρη......