Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ στην γωνία Μητροπόλεως- Παναγιωτοπούλων που στεγαζόταν κάποτε το ταχυδρομείο , τα ΤΕΑ. οι πολύτεκνοι κ.λ.π όπως το βρήκε το ξημέρωμα της 15/6/95....