Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Είσοδος του Δημαρχείου την επομένη το πρωί του σεισμού.