Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

TΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ. Είχαν κυκλοφορήσει και σε καρτ-ποστάλ, φωτο 5 Σεπτέμβριου 1940 .