Καθημερινότητα
 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 1976 [ πριν υποστεί τις οικιστικές μεταβολές]. Ένας περιοδεύον θίασος διαφημίζει, με αυτόν τον τρόπο, την θεατρική παράσταση του KING KONG.........