Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου το 1963.