Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Πανοραμική άποψη των εργοστασίων της παραλίας, 1954.