Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ένας .....Παρθενώνας στον καταυλισμό των σεισμοπλήκτων στο Τριάντειο το 1995.