Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το Μέγα Σπήλαιο το 1930 σε φωτογραφία Γάλλου περιηγητή.