Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

H παραλία του Αιγίου μέσα από το F/B το 1970.