Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Γραφικό δρομάκι του Αιγίου, που οδηγεί στην παραλία.