Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Από το 1896 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1950  τα εμπορικα τρένα περνούσαν τον Πατραϊκό μέσα σε καράβια που διέθεταν ράγες.....