Ιστορικές
 

Κήπος στο Αίγιο κατά το 1815 περίπου. Έργο Άγγλου περιηγητή...