Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Καλοκαίρι του 1948.....Τραπεζάκια έξω, λίγος κόσμος [στην καρδιά του εμφύλιου ...] και πίσω μέχρι την Μητροπόλεως μόνο μικρά σπιτάκια.... .Λόγω ελλείψεως.....πολυκατοικιών στο βάθος διακρίνεται η Ράχη Διαμαντή και βεβαία ολόκληρος ο Κολοκοτρώνης.........