Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ιδιόχειρο σκαρίφημα του Ερνέστου Τσίλλερ σε επιστολή του προς τον εργολάβο που κατασκεύαζε τον Ι. Ναό της Φανερωμένης, με οδηγίες για την κατασκευή του τρούλου. 1898 - 99.