Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ο πλάτανος του Παυσανία σε σκίτσο άγνωστου περιηγητή το  1829.