Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το Αίγιο το 1772. Σκίτσο Γάλλου περιηγητή...