Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

''To πήδημα του Μοίραλη'' η' του ''Μοίραλη τ' απήδημα'',  δίπλα στην Παναγία την Τρυπητή, οπού το 1821 ο Μοίραλης κυνηγημένος από τους Τούρκους, πήδησε καβάλα στο άλογο του και σκοτώθηκε.....