Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Αρχές του 1900, το λιμάνι του Αιγίου στην περίοδο της εξαγωγής της σταφίδας....