Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Χάρτης της Πελοποννήσου, από τους πιο παλιούς που υπάρχουν. Τυπώθηκε το 1771 από το Γαλλικό βιβλιοπωλείο Didot και πωλήθηκε πρόσφατα από τον οίκο  Σοθμπυς.....