Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1933  αρχίζει το κτίσιμο της Αγίας Άννας στο Συνοικισμό Νικολάου Πλαστήρα, με την βοήθεια των κατοίκων.