Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Δυο γωνίες από τα σαλόνια του ''Αιγιώτικου Αρχοντικού'' πριν ''λεηλατηθεί'' και φθάσει στα όρια της κατάρρευσης.....και στο παρά πέντε, αγορασθεί από τον Δήμο, αναπαλαιωθεί και σωθεί.