Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

H κορυφή του Χελμού στα 2.355 μ. υψόμετρο...