Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

H κατεδάφιση  των κτιρίων στην πλατεία Αγίας Λαύρας μετά το σεισμό του 1995...