Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η οδός Π. Χαραλάμπη κάθετος της Μητροπόλεως. Αναγράφεται σαν Ζαγκλίφα λόγω της οικίας Ζαγκλίφα που βρισκόταν εκεί.