Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Οροφή οικίας Παναγιωτόπουλου