Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Νοταρά και Φίλωνος γωνία, στην ιστορική παλιά συνοικία Τρούμπα του Πειραιά...