Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η Κλ. Οικονόμου απο την διασταύρωση με την Ερμού, μια βροχερή βραδιά της δεκαετίας του 1950......[φωτογραφία τέχνης του συμπολίτη Αθανάσιου Μιχαλου].